Page 8 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 8

3. KLINIČKE STUDIJE
       KLINIČKE RANDOMIZIRANE DVOSTRUKO SLIJEPE STUDIJE


       U Kliničkim randomiziranim dvostruko tjedna, bez zaraštavanja u kontrolnoj
       slijepim studijama uspoređen je efekt skupini. Usporedbom veličine rane
       CO2 u PVR sistemu i standardnog došlo je do smanjenja površine za 96%
       liiječenja  kao   kontrolne   skupine. i volumena rane za 99%, za razliku od
       Rezultatima je utvrđeno brže izliječenje: kontrolne skupine u kojoj je utvrđeno

       U 20 od 30 bolesnika u skupini liječenoj smanjenje površine za 25% I volumena
       s CO2 utvrđeno je zaraštanje rana u 4 rane za 27%.

       The effect of transcutaneous application of gaseous CO 2 on

       diabetic chronic wound healing-A double-blind randomized
       clinical trial
       Milos Macura, Helena Ban Frangez, Ksenija Cankar, Miha Finžgar, Igor Frangez
       PMID: 32633896 DOI: 10.1111/iwj.13436

       Int Wound J . 2020 Jul 7.
       Effect of transcutaneous application of gaseous carbon

       dioxide on cutaneous microcirculation

       Clin Hemorheol Microcirc. 2015;60(4):423-35.
       Miha Finzgar, Ziva Melik, Ksenija Cankar
       PMID: 25261433 DOI: 10.3233/CH-141898       Use of Transcutaneous Application of CO2 in Diabetic Foot
       Pathology


       Igor Frangez1, Jure Colnaric and Danijela Truden
       Clin Res Foot Ankle, Vol 5(2): 232 DOI: 10.4172/2329-910X.1000232
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12