Page 7 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 7

Program provođenja
                      nadziran i kontroliran
                                               »PVR SYSTEM«
             Kontrola                               se jednostavno
             liječenja                             koristi omogućujući
           kontrolirana iz                             uspješni postupak
           jednog centra                                sa bržim
                                              zaraštavanjem rana
            U publiciranim                               Proces je
           randomiziranim                              jednostavan za
           dvostruko slijepim                           medicinsko osoblje
          studijama utvrđeno                              i bolesnika
          je da se cirkulacija
          povećava do 6 puta
           bez invazivnosti i
          bez štetnih efekata.                            Proces je
                                                kontroliran
             Patentirana                             sigurnosno
              tehnologija                             osjetljivim
                                                senzorima

                3 provedene
                i publicirane                       Klinički potvrđeno
               randomizirane                           proces
              dvostruko slijepe
              studije su uspješno
                provedene
                                           ISO 13485 — Medical
                                            devices certificate


          PVR SYSTEM REHABILITACIJA          Vazodilatacija (mehanizam djelovanja: aktivna hiperemija)

          Rezultat:povećanje protoka krvi          Bohr efekt (mehanizam: povećanje parcijalnog tlaka CO2
          uzrokuje razdvajanje kisika iz oksigeniranog hemoglobina)

          Rezultat: povećana koncentracija kisika u tkvima          Povećanje lokalnog stvaranja VEGF (čimbenika rasta)

          Rezultat: neoangiogeneza (povećano stvaranje novih
          krvnih žila      “PVR system®” je patentirana tehnologija. Proizvedeno I razvijeno u Europi,

      Slovenia by Derma Art d.o.o..
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12