Page 5 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 5

SVAKIH       dolazi do razvoja rane na stopalu osobe


                                 sa šećernom bolešću u svijetu.
                        1.2sekunde                        SVAKIH       izgubljeno je stopalo ili noga zbog rane
                                  stopala osoba sa šećernom bolešću u
                        20sekunde     svijetu.
            Korištenje PVR SYSTEM-a

            može spriječiti amputaciju


             stopala i noge u osoba sa

        šećernom bolešću ili u osoba sa


            oslabljenom cirkulacijom.


                                    PREVENTIVE

          KRONIČNA                      Budući da je proces PVR

            RANA                     sustavom povezan sa stvaranjem
                                   novih   kapilara,   dovodi   do
      Prema podacima Internacionalne

      Dijabetičke Federacije (IDF) 77%            poboljšavanja    cirkulacije   u
      rana na stopalu osoba sa šećernom             stopalu i sprečavanje nastajanja
      bolešću zaraštaju tijekom godinu            rane   na  stopalu  osoba   s
      dana. Prema  podacima,  izlaganje              šećernom bolešću.
      rane stopala u osoba sa šećernom
      bolešću   CO2   PVR   system-om
         skraćuje proces za oko 90%.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10