Page 4 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 4

1. INDIKACIJE

      1) RANA NA DIJABETIČKOM STOPALU

       Akutno stvaranje rane na stopalu i kronična (dugotrajna)

       rana stopala.


      2) OPORAVAK POSLIJE KIRURŠKOG ZAHVATA

       Brži oporavak poslije amputacije ili kirurškog zahvata na

       krvnim žilama.


      3) SPREČAVANJE

       Sprečavanje amputacije pri pojavi prvih znakova

       komplikacija na stopalima.

      RANA NA STOPALU U

      OSOBA SA ŠEĆERNOM
            BOLEŠĆU                   POSLIJE KIRURŠKOG

        PVR Sustav značajno sudjeluje              ODSTRANJENJA
        u oporavku rane na stopalu             Cirkulacija krvi kritična je za

        osoba s šećernom bolešću koja             brzo zaraštavanje ili sprečavanje
        postoji kroz dulje vrijeme - kao           nastajanja rana na stopalu osoba s
        posljedica loše cirkulacije krvi            šećernom bolešću. Liječenje PVR
        u stopalu. Rane mogu zarasti            system®-om značajno poboljšava
            unutar 4 tjedna                cirkulaciju krvi u donjim udovima
                                          i stopalu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9