Page 2 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 2

PVR SYSTEM® je medicinskih sustav koji djeluje
          na oboljenja perifernih arterija u osoba sa ranom stopala, u osoba

          sa šećernom bolešću uz skraćenje zaraštanja rane, poboljšanje
          cirkulacije krvi i sprečavanja novih oštećenja.
   1   2   3   4   5   6   7