Page 10 - PVR SYSTEM e-katalog HR
P. 10

RANE       PRIKAZ BOLESNIKA 1       Bolesnik sa šećernom bolešću, bolest perifernih arterija, i insuficijenja vena.
       Rana postoji 3 mjeseca. Vrijeme oporavka 21 dan.       PRIKAZ BOLESNIKA 2

       Bolesnik sa šećernom bolešću, rana postoji 6 mjeseci.
       Vrijeme oporavka 20 dana.
       PRIKAZ BOLESNIKA 3


       Bolesnik sa šećernom bolešću, 52 godine, rana postoji godinu dana, neuspješno kirurško
       liječenje Charkot stopala. Vrijeme oporavka 35 dana.
   5   6   7   8   9   10   11   12